بانوی چادری

 

تو خود حرم زینبی(س) و

 

چادر سیاهتــــــــ

 

مدافــع حـــــرم ...

 

چه زیــــرکانه؛…

 

در مقـــــابل توطئـــه های کـــــاخ سفیــــد…

 

کـــــاخ سیــــاه خـــودت را بنـــا کــردی….

 

نگفـــته بـــودی ….

 

اهل سیـاسـتی بانو …….